Image
Image

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR PARKI

İnfrastruktur

İnfrastruktur

Azad ticarət

Azad ticarət

Bir pəncərə

Bir pəncərə

Tədqiqat və inkişaf

Tədqiqat və inkişaf

Haqqımızda

Haqqımızda

AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı yüksək texnologiyaların hazırlanması, işlənilməsi və ya təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə elmi tədqiqatların və təcrübə-konstruktor işlərinin aparılması, onların nəticələrinin sənaye, xidmət və digər sahələrdə tətbiqi (kommersiyalaşdırılması) üçün zəruri infrastrukturu və maddi-texniki bazası olan ərazidir.
Prezident İlham Əliyevin 8 noyabr 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə yaradılmış AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı elmtutumlu fəaliyyəti dəstəkləyərək, ərazisində fəaliyyət göstərən rezidentlərə lazımi şərait və müvafiq imtiyazlar təqdim edir.

Üstünlüklərimiz

Design Idea

Eksteritorial rezidentlik

Texnoparkın ərazisindən  kənarda rezidentlik fəaliyyəti
Design Idea

Yaşıl dəhliz

Daha sürətli sərhəd keçidi, daha yüksək ixrac potensialı
Design Idea

Güzəştlər

Vergi və gömrük güzəştləri

Xəbərlər

Əlaqə

Heydər Əliyev
İlham Əliyev
Mehriban Əliyeva