Image
Image

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR PARKI

İnfrastruktur

İnfrastruktur

Azad ticarət

Azad ticarət

Bir pəncərə

Bir pəncərə

Tədqiqat və inkişaf

Tədqiqat və inkişaf

İnfrastruktur

İnfrastruktur

Azad ticarət

Azad ticarət

Bir pəncərə

Bir pəncərə

Tədqiqat və inkişaf

Tədqiqat və inkişaf

Haqqımızda

Haqqımızda

AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı yüksək texnologiyaların hazırlanması, işlənilməsi və ya təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə elmi tədqiqatların və təcrübə-konstruktor işlərinin aparılması, onların nəticələrinin sənaye, xidmət və digər sahələrdə tətbiqi (kommersiyalaşdırılması) üçün zəruri infrastrukturu və maddi-texniki bazası olan ərazidir.
Prezident İlham Əliyevin 8 noyabr 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə yaradılmış AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı elmtutumlu fəaliyyəti dəstəkləyərək, ərazisində fəaliyyət göstərən rezidentlərə lazımi şərait və müvafiq imtiyazlar təqdim edir.

Əlaqə