Image

"Millers Oils Azerbaijan" MMC

Yerli həmkarlarla işləyən Millers Oils Azərbaycan Bakıda yerləşən öz yeni istehsal zavodunda yüksək keyfiyyətli sürtkü yağları istehsal edir. Bu sürtkü yağları 130 illik tarixə və irsə malik Miller Oils şirkətinin xətti ilə Birləşmiş Krallıqdan idxal olunmuş seçilmiş hazır məhsulların əlavə olunması və tərkibinə idxal qatqıları, baza yağların daxil edilməsi yolu ilə ərsəyə gətirilir və “Miller Oils Azərbaycan” tərəfindən bazara çıxarılır.  Azərbaycanda əsas faəliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:
• Ticari nəqliyyat vasitələri üçün mühərrik yağları;
• Sənaye sektorunun sürtkü yağları, anti korroziya vasitələri, hidravlik yağlar, sürət qutusu yağları, qazma məhlulları və qida məhsulları sinifinə daxil olan yağları;
• Universal yağların və kardan növlərinin daxil olduğu bütün təsərrüfat texnikası üçün kənd təsərrüfatı sürtkü yağları;
• Dövlət Tenderində iştirak üçün  nəzərdə tutulmuş sürtkü yağları • Bir çox mühərrik istehsalçılarının tələblərinə cavab verən dəniz dizel yağları;
• Yanacaq qatqıları–oktan və setan ədədini artıran, neft sistemini təmiz saxlayan, uzun məsafəli sərfiyyat/ nəzərdə tutulmuş məsafədə təkmilləşdirilmiş/ daha çox güc istehsal edən və emissiya qazlarının ətrafa buraxılmasını azaldan məhsullar;
• Yüksək keyfiyyətli avtomobil sürtkü yağları;