Image

"INKOR" MMC

“İNKOR” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin əsas fəaliyyət istiqaməti neft və qaz çıxarma, neft və qaz emalı, kimya sənaye sahələri və  kənd təsərrüfatı üçün yüksək keyfiyyətli korroziya, duzçökmə, parafinçökmə inhibitorları, inhibitor-bakterisidləri, deemulqatorları, ərp həllediciləri, köpükəmələgətiriciləri, üzvi həllediciləri, korroziyadan mühafizə boyalarını, bitkilərin boystimullaşdırıcılarını, kompleks gübrələri, ziyanvericilərə qarşı dərman preparatlarını, mikro gübrələri, habelə kosmetik vasitələri, dərman preparatları, bituma adigeziya qatqılarını, emulqatorların istehsalını həyata keçirməsindən ibarətdir. AMEA – nın Neft Kimya Prosesləri İnstutu ilə birgə rəqabət qabiliyyətli yüksək texnologiyali məhsulları istehsal etmək məqsədi ilə tədbiqatlar aparılır, institutda yaradılan məhsulların və proseslərin təcrübə - sənaye sınağı birgə həyata keçirilir. 

Image