Patentin adı: O-karboksi-benzoilferrosenin natrium duzunun alınma üsulu

Nəşr ili: 2016 

Nömrəsi:
İ 2017 0004

Qısa məzmunu: Üsul metal üzvi birləşmələrin alınması texnologiyası sahəsi-nə aiddir. Texnoloji işləmə orqanizmdə dəmir çatışmamazlığı anemiyası xəstəliyi əleyhinə geniş istifa-də edilən dərman preparatının – ferroseronun ekoloji təmiz üsulla alınmasına həsr olunmuşdur.

Müəlliflər: G.Z. Süleymanov, S.H. Zəkiyeva, R.M. Muradxanov, T.İ. Hüseynova, D.B. Tağıyev.