Patentin adı: Rentgen şüaları detektorunun rentgenhəssaslıgının artırılması üsulu

Nəşr ili: 2016 

Nömrəsi:
İ 2017 0036

Qısa məzmunu: İxtira, bərk cisimlər fizikası və tətbiqi fizika sahələrinə, daha dəqiq çoxkomponentli yarımkeçirici materialların rentgen şüaları detektorunun (rentgendetektorun) aktiv materialı kimi işlədilməsinə aiddir. Bu tip funksional materiallar rentgen texnikasında, qeyri-xətti optikada, spektroskopiyada, tibb sahəsində, informasiya-rabitə texnologiyasında istifadə edilə bilər.

Müəlliflər: M.M.Əsədov, S.N.Mustafayeva.