Patentin adı: Kristallaşma prosesinin idarə olunması üsulu

Nəşr ili: 2017 

Nömrəsi:
İ 2017 0056

Qısa məzmunu: İxtira tətbiqi fizika və kimyaya aid olub təbəqələşən iki maye fazadan müxtəlif maddə və materialların kristallaşması prosesinin idarə olunması üçün istifadə oluna bilər. Təklif edilən üsuldan istifadə kristalların tərkib və ölçülərinə görə bircinsliliyi və fiziki göstəricilərin təkrarlanan olması hesabına alınan məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırır.

Müəlliflər: D.M.Babanlı, D.B.Tağıyev, S.Z.İmaməliyeva, İ.M.Babanlı, M.M.Əsədov.