Patentin adı: Az həll olan duzların və həll olan kompleks birləşmələrin reaksiyalarının tarazlıq sabitlərinin təyini üsulu

Nəşr ili: 2017 

Nömrəsi:
İ 2018 0029

Qısa məzmunu: İxtira kimyada istifadə olunan qeyri-üzvi və üzvi maddələrin termodinamiki sabitlərinin (analitik reak-siyaların tarazlıq sabitləri (Ktar) (az həll olan maddələrin həllolma hasili (HH) və həll olan kompleks birləşmələrin davamlılıq sabiti (β)) müəyyən edilməsi üsullarına aiddir.

Müəlliflər: D.B.Tağıyev, M.M.Əsədov, Ə.N.Əzizova, S.R.İmamverdiyeva.