Patentin adı: Fenilasetilenin stirola selektiv hidrogenləşmə üsulu

Nəşr ili: 2016 

Nömrəsi:
İ 2016 0115

Qısa məzmunu: Təqdim olunan ixtira fenilasetilenin stirola selektiv hidrogenləşmə üsuluna aiddir. Stirol giymətli monomerdir və bir neçə növ sintetik kauçukun və plastik kütlələrin istehsalında geniş istifadə olunur. Sənayedə stirolu əsasən etilbenzolun katalitik dehidrogenləşməsi yolu ilə sintez edirlər.

Müəlliflər: V.M.Əhmədov, İ.D.Əhmədov, N.Y.Melnikova, H.Q.Nurullayev, V.M.Əhmədov.