Patentin adı: Tozvari maddələr üçün titrəyişli dənəvərləşdirici

Nəşr ili: 2018 

Nömrəsi:
İ 2019 0056

Qısa məzmunu: İxtira tozvari maddələrin dənəvərləşdirilməsi məqsədilə maili titrəyişli lotoklu qurğulara aiddir və kimya, metallurgiya, qida, tibb və digər sənaye sahələrində istifadə edilə bilər. Verilmiş ixtiranın məqsədi dənəvərləşdiricinin məhsuldarlığının artırılması, əsasən kürəşəkilli formaya malik,eyni ölçülü dənəvərlərin alınması, lotokun konstruksiyasının sadələşdirilməsidir.

Müəlliflər: F.M.Sadıqov, Q.M.Səməd-zadə, Ş.C.Cahandarov, Q.S.Qəhrəmanov, İ.H.Məmmədova, N.S.Sadıqova.