Patentin adı: Ferrosenin tullantısız texnologiya ilə alınması üsulu və qurğu

Nəşr ili: 2017 

Nömrəsi:
İ 2018 0015

Qısa məzmunu: Ferrosen-bitsiklopentadienil dəmirin alınma texnologiyası və qurğu təminatı vacib kimya sənayesi məhsullarının alınma texnologiya sahəsinə aiddir. Ferrosenin sənaye miqyaslı istehsalı üçün istifadə edilən reaksiyaya girəcək reagentlərin və onların həyata keçirilməsi məqsədilə götürüləcək həlledicilərin və katalizatorların təbiətindən asılı olaraq müvafiq texnoloji sxem və onun təminatı aparılır.

Müəlliflər: G.Z.Süleymanov, D.B.Tağıyev, Q.İ.Kəlbəliyev, T.İ.Hüseynova, R.M.Muradxanov, F.S.İbrahimova.