Patentin adı: Reniumun üçlü ərintilərinin nazik təbəqələrinin alınma üsulu

Nəşr ili: 2017 

Nömrəsi:
İ 2018 0016

Qısa məzmunu: Ixtira, yüksək fotoeffektliyə malik reniumun üçlü ərintilərinin nazik nanotəbəqəli yarımkeçirici örtüklərinin elektro-kimyəvi yolla alınmasına aiddir.

Müəlliflər: D.B.Tağıyev, E.Ə.Salahova, Ə.F.Heybətova, P.Ə.Kələntərova, K.F.İbrahimova.