Patentin adı: Biomimetik elektrodun hazırlanma üsulu

Nəşr ili: 2017 

Nömrəsi:
İ 2018 0017

Qısa məzmunu: Məlum ixtira – biomimetik sensorun hazırlanması üsulu biotexnologiyaya (biomimetik ötürücülər) və analitik kimya sahəsinə aiddir. İxtiranın məqsədi Si-lövhəsində istifadə edəcək katalaz və peroksidaz tipli biomimetik sensor üçün davamlı yarımkeçirici biomimetik elektrodun hazırlanmasıdır.

Müəlliflər: N.N.Məlikova, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev.