Patentin adı: İstilik sistemləri və metal səthlərini təmizləmək üçün tərkib

Nəşr ili: 2018 

Nömrəsi:
İ 2019 0059

Qısa məzmunu: İxtira, istilik sistemlərində istifadə olunan dəmir əsaslı ərintilərin səthində, onların korroziyasının və sistemdə istifadə edilən suda həll olmuş duzların təsiri ilə əmələ gələn çöküntülərin təmizlənməsi üçün yeni, ətraf mühiti çirkləndirməyən qarışığın hazırlanması texnologiyasını özündə əks etdirir.

Müəlliflər: S.Ə.Quliyev, A.Ş.Əliyev, H.M.Tahirli, V.A.Məcidzadə, D.B.Tağıyev.