Patentin adı: Kaustik dolomitin alınma üsulu

Nəşr ili: 2018 

Nömrəsi:
İ 2020 0062 

Qısa məzmunu: İxtira tikinti materialı olan kaustik dolomitin alınmasına həsr olunmuşdur. İxtirada məqsəd dolomitin yandırılmasını intensivləşdirmək, prosesin səmərəliliyini artırmaq və kaustik dolomitin keyfiyyətini yüksəltməkdən ibarətdir.

Müəlliflər: R.H.Həmidov, A.İ.Ağayev, M.M.Əhmədov, İ.Ə.Talıblı, S.R.Səlimova, M.İ.Xəlilova.