Patentin adı: Sb2Se3 nazik yarımkeçirici təbəqələrinin alınması üçün elektrolit

Nəşr ili: 2018 

Nömrəsi:
İ 2020 0063 

Qısa məzmunu: İxtira, yüksək optiki, elektrik, termoelektrik və s. xassələrə malik elektronika və elektrotexnika sahəsində geniş tətbiq olunan yarımkeçirici xassəli Sb-Se nazik təbəqələrinin alınması üçün elektrolitin seçilməsinə aiddir.

Müəlliflər: V.A.Məcidzadə, A.Ş.Əliyev, P.H.Quliyev, D.B.Tağıyev.