Patentin adı: Benzol və ksilolların alınması üsulu

Nəşr ili: 2018 

Nömrəsi:
İ 2019 0060

Qısa məzmunu: Təqdim olunan ixtira sənayedə neylon, polistirol, poliefir liflərinin, plastifikatorların, malein anhidridinin, boyaların və tsiklopentanın istehsalında istifadə olunan benzol və ksilolların alınma üsuluna aiddir.

Müəlliflər: A.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov.