Patentin adı: Azulen və onun törəmələrinin qarışığının alınması üsulu

Nəşr ili: 2018 

Nömrəsi:
İ 2020 0064

Qısa məzmunu: İxtira əczaçılıq, kosmetika, tibb, məişət kimyası sənayelərində xammal kimi geniş tədbiq tapmış, aztapılan, çox qiymətli qeyri-benzol aromatik birləşmələrin – azulen karbohidrogenlərinin (bitsiklo[5,3,0]dekapentayen və onun metil-, etil-, izopropil- törə-mələri) qarışığının alınmasına aiddir.

Müəlliflər: F.M.Sadıqov, Z.Y.Məhərrəmova, Q.N.Hacıyev, N.İ.Heydərli, G.H.Həsən-zadə, D.B.Tağıyev.