Patentin adı: Tozvari maddələr üçün boşgabvari dənəvərləşdirici

Nəşr ili: 2020 

Nömrəsi:
a 2017 0209

Qısa məzmunu: İxtira tozvari materiallardan dənəvər almaq üçün lazım olan boşqabvari dənəvərləşdiricilərə aiddir və kimyəvi, qida, tibbi və digər sənaye sahələrində istifadə edilə bilər. Verilmiş ixtiranın məqsədi – tələb olunan ölçüdə dənəvərlərin alınmasını təmin edən boşqabvari dənəvərləşdiricinin yaradılmasıdır.

Müəlliflər: Səməd-zadə Q.M., Məmmədov A.N., Sadıqov  F.M., Kəlbəliyev Q.İ., Şadlinskaya G.V., Qasımova A.M., Talıblı İ.Ə., İbrahimova F.S., Şərifova İ.Q., Paşazadə G.A.