Patentin adı: 1.3-Tsiklopentadienin alınma üsulu

Nəşr ili: 2019 

Nömrəsi:
 İ 2020 0068

Qısa məzmunu: Təqdim olunan ixtira başlıca olaraq tsiklopenten və onun törəmələrinin alınmasında həmçinin aromatik, aldirin və dildrin insektisidlərin alınmasında əsas məhsul kimi istifadə edilən 1.3-tsiklopentadienin alınma üsuluna aiddir. İxtiranın məqsədi müxtəlif kationlarla modifikasiya olunmuş təbii klinoptiloliti(SiO2/Al2O3=8.68) seoliti əsaslı metal-seolit katalizatoru tətbiq etməklə tsiklopentanın oksidləşdirici dehidrogenləşməsi yolu ilə 1.3-tsiklopentadienin yüksək selektivlik və çıxımla almaqdan ibarətdir.

Müəlliflər: Əliyev A.M., Abbasov M.Y., Nəcəf Quliyev Ü.M., Şabanova Z.A.