Patentin adı: 1-Metiltsikloheksadien -1,3-ün alınma üsulu

Nəşr ili: 2016 

Nömrəsi:
İ 2017 0025

Qısa məzmunu: Təqdim olunan ixtira reaktiv yanacaqlarının yüksək sıxlıqlı komponentlərinin, bir çох polimerlərin, sopolimerlərin alınmasında perspektiv monomer, epoksid qətranlarının sərtləşdiricisi və eyni zamanda sənayedə və xalq təsərrüfatında geniş tətbiq olunan bir sıra mühüm maddələrin sintezində ilkin maddə kimi geniş tətbiq sahələrinə malik olan 1-metil-1,3-tsikloheksadienin alınma üsuluna aiddir.

Müəlliflər: A.M.Əliyev, Z.A.Şabanova, Ə.İ.Kərimov, Ü.M.Nəcəf-Quliyev.