Patentin adı: Valerian turşusunun alınma üsulu

Nəşr ili: 2017 

Nömrəsi:
İ 2018 0030

Qısa məzmunu: Təqdim edilən ixtira valerian turşusunun alınmasına aiddir. Sənayedə valerian turşusu dərman vasitələrinin alınmasında, yeyinti sənayesində dadverici maddələrin (izoamilvaleriat) alınmasında, həlledici (etilvaleriat), parfümeriyada ətirli maddə kimi, yuyucu vasitələrin alınmasında başlanğıc xammal kimi, sintetik materialların tərkibinə daxil olan emulqator və plastifikator kimi istifadə olunur.

Müəlliflər: A.M.Əliyev, F.A.Ağayev.