Patentin adı: Qazların hidrogen sulfid və kükürd-dioksiddən təmizlənməsi üsulu

Nəşr ili: 2017 

Nömrəsi:
İ 2017 0061

Qısa məzmunu: İxtira kükürd tərkibli, xüsusilə Klaus prosesindən sonra qalan tullantı qazların zərərsizləşdirilməsinə aid olub, metallurgiya, neft-kimya və qaz sənayesində istifadə oluna bilər.

Müəlliflər: Ə.A.İbrahimov, M.M.Əhmədov, R.M.Vəkilova, R.H.Həmidov.