Patentin adı: Dənəvərləşmiş alunitin bərkliyinin artırılması üsulu

Nəşr ili: 2018 

Nömrəsi:
İ 2019 0058

Qısa məzmunu: İxtira əlvan metallurgiyaya ayid olub, Zəylik alunit filizi tozlarından bərk dənəvələrin alınmasına həsr olunmuşdur. Toz halında olan filizi yandırmag üçün dənəvərləşmə (granulyasiya) əməliyyatı aparılır. Dənəvərlərin bərkliyini artirmaq üçün bərkidici qatqılardan (maddələr) istifadə olunur.

Müəlliflər: R.H.Həmidov, A.İ.Ağayev, M.M.Əhmədov, İ.Ə.Talıblı, S.R.Səlimova, M.İ.Xəlilova.